Advies voor PI's

Steeds vaker wordt het bestuur van Future For Young People, zowel in Nederland als in Gambia, benaderd door Nederlandse burgers of stichtingen voor advies betreft particuliere initiatieven (PI). In de jaren dat wij werkzaam zijn in dit land hebben we veel expertise opgedaan, zowel met het maken van projectplannen en het organiseren van activiteiten als met fondsenwerving, PR en het realiseren van projecten.

Wilt u gebruik maken van de expertise van het bestuur van Future For Young People dan moeten we helaas enkele kostenposten in rekening brengen gezien deze kosten anders voor onze eigen rekening komen.

  • Advies – gratis
  • Telefoonkosten van Nederland naar Gambia of andersom – € 5,-- per 10 minuten
  • Vervoer en reiskosten – € 0,19 per km zowel in Nederland als in Gambia

Aandachtspunten bij het opzetten van een PI

Voor het opzetten van een succesvol project is het is raadzaam de volgende criteria in acht te nemen:

  • Het is belangrijk dat het initiatief voor het project uit eigen behoefte van de plaatselijke bevolking voortkomt.
  • Betrek hen nauw bij de plannen en uitvoering van het project.
  • Zorg ervoor dat de mensen tijdens het project ook iets kunnen leren, zodat zij later de taken zelfstandig kunnen uitvoeren.
  • Controleer regelmatig de boekhouding en evalueer over de gang van zaken met betrokkenen.
  • Laat de betrokkenen nadenken over een plan om het project nu of in de toekomst zelfvoorzienend te maken.

Daarnaast dient u zich te realiseren dat u te maken krijgt met enorme cultuurverschillen.
Daarom is het belangrijk om u zelf open te stellen en oprecht te luisteren naar de Gambianen die diep verbonden zijn met hun families, cultuur en religie. Verdiep uzelf in hun denkwereld en sluit daarbij aan. Dit zal bijdragen aan het succes van uw project.